державне підприємство

"центр еколого-експертної аналітики"

Оцінка Впливу на
Довкілля (ОВД)

Підготовка та оформлення документів, необхідних для отримання дозволу
атмосферне повітря

Еколого-експертна оцінка
матеріалів ОВНС

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Розробка та затвердження проектів встановлення (скорочення) санітарно-захисної зони (СЗЗ)

Розробка технологічного регламенту

Декларація про утворення відходів

Реєстрові карти об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізвція відходів

Інвертаризація відходів

Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» - спеціалізованє підприємство, заснованє на основі державної власності, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1122-р «Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів» віднесена до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України.

Підприємство функціонує з метою повної інформаційно-аналітичної, наукової, організаційної, правової підтримки Уповноваженого органу управління з реалізації державної політики у сферах:

- оцінка впливу планованної діяльності господарюючих суб'єктів усіх форм власності на довкілля;
- охорони навколишнього природного середовища;
- пестицидів та агрохімікатів;
- екологічної експертизи;
- поводження з відходами;
- охорони атмосферного повітря;
- охорони лісів, тваринного і рослинного світу, природних ресурсів;
- створення інформаційно-аналітичних систем їх впровадження, формування
відповідних баз даних та їх обслуговування та інше.

Наші
спеціалісти

Спеціалісти ДП «Центр еколого-експертної аналітики» мають необхідну кваліфікацію, підтверджену наступними сертифікатами, необхідними для провадження діяльності у сфері екології згідно чинного законодавства України:

- кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, видані Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

ст. 13 ЗУ «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 №45/95-ВР: «Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"


п. 3 ст. 31 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності": «до проведення експертизи залучаються експерти з питань екології які пройшли професійну атестацію, що проводилася із залученням представників відповідних центральних органів виконавчої влади, та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат».

-кваліфікаційеі сертифікати установ післядипломної осівти відповідного рівня акредитації.

ДП «Центр еколого-експертної аналітики» включений до Реєстру організацій-контрагентів Системи державної екологічної експертизи Міністерсва охорони навколишнього природного середовища України з присвоєнням індивідуального реєстрового номеру – 5 (лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 17.11.2010 р. № 1/10).

ДП «Центр еколого-експертної аналітики» внесене до Переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності (лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 5 серпня 2014 року № 5/7-12/9501-14).

Співробітники ДП "Центр еколого-експертної аналітики" регулярно проходять курси підаищення кваліфікації з метою актуалізації знань та підвищення ефективності та якості послуг, які надаються підприємсвом.

Наші послуги

Оцінка Впливу
на Довкілля (ОВД)

Підготовка та оформлення документів, необхідних для отримання дозволу
речовин в атмосферне
повітря

Еколого-експертна
оцінка матеріалів ОВНС
(у складі ДЕЕ)

Оцінка впливу на
навколишнє середовище
(ОВНС)

Розробка та затвердження
проектів встановлення
(скорочення) санітарно-
захисної зони (СЗЗ)

Розробка
технологічного
регламенту

Декларація
про утворення
відходів

Реєстрові карти об’єктів
утворення відходів та
об’єктів оброблення та
утилізації відходів

Інвентаризація відходів

Пестициди і агрохімікати