sl-img1
    sl-img1
    sl-img1
    sl-img1
Актуальні запитання
Підкажіть, будь-ласка, які саме документи необхідні для проведення екологічної експертизи?
Відповідь:
Для екологічної екпертизи необхідні:
- Зразок заявки на проходження екологічної експертизи.
- Перелік документації, яка подається на державну екологічну експертизу, встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 №870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу».
- Основним документом, на підставі якого приймається рішення щодо допустимості реалізації об’єкту екологічної експертизи, є матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).
Підкажіть, будь-ласка, які саме документи необхідні для проведення екологічної експертизи?
Відповідь:
Для екологічної екпертизи необхідні:
- Зразок заявки на проходження екологічної експертизи.
- Перелік документації, яка подається на державну екологічну експертизу, встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 №870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу».
- Основним документом, на підставі якого приймається рішення щодо допустимості реалізації об’єкту екологічної експертизи, є матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).
Партнери
Державне підприємство «Дніпрокосмос»
partner
Підприємство спеціалізується на розробленні спеціального програмного забезпечення для супутникових систем, розробленні комплексів архівації та оброблення зображень, а також тематичному дешифруванні космічних зображень.

Напрямки діяльності: Діяльність у якості Опертора космічної системи дистанційного зондування Землі, розробка спеціального програмного забезпечення для центрів управління польотами космічних апаратів, розробка програмно-технічних комплексів архівації та оброблення аерокосмічних зображень та ін.
Державний науково-виробничий центр "Природа"
partner
Державний науково-виробничий центр “Природа” заснований в 1992 році з метою збирання, зберігання, обробки та розповсюдження космічної інформації.

Напрями діяльності: Замовлення, оброблення, зберігання та розповсюдження інформації дистанційного зондування Землі; науково-дослідні і виробничі роботи із вдосконалення та впровадження дистанційних методів в природокористуванні та моніторингу навколишнього середовища;
MDA Corporation
partner
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd (MDA) була створена в 1969 році. Компанія надає широкий спектр інформаційно-технологічних рішень, включаючи складні операційні системи, індивідуальні інформаційні послуги та електронні інформаційні продукти. MDA працює з будь-якими видами інформації на всіх рівнях, включаючи збір даних, обробку і управління даними, вилучення інформації, поширення інформації, і в кінцевому підсумку - прийняття рішень.
RapidEye
partner
RapidEye стоїть окремо від інших постачальників геопросторової інформації. У нас є унікальна можливість отримувати мультиспектральні, великомасштабні дані з високою розподільною здатністю на щоденній основі, одночасно поставляючи рішення для бізнесу геопросторової сфери з новим підходом до розвитку.
ERDAS - Intergraph Corporation
Intergraph® є провідним світовим постачальником інженерного і геопросторового програмного забезпечення, яке дозволяє клієнтам візуалізувати складні дані. Компанії та уряди в більш ніж 60 країн світу використовують галузеве програмне забезпечення Intergraph для систематизації великих обсягів даних і наповнити світ інтелектом, щоб зробити процеси та інфраструктуру кращими та безпечнішими. Програмне забезпечення та послуги компанії розширюють можливості клієнтів для будівництва та експлуатації економічно ефективних підприємств, космічних супутників, створення інтелектуальних карт, а також захисту важливої інфраструктури і мільйонв людей у всьому світі.
Harris ImageLinks
ХаррісImageLinks є лідером ринку в наданні продуктів і технологій, які забезпечують ефективне управління і контроль растрової інформації. Харріс ImageLinks забезпечує технологією обробки інформації для завдань, які можуть бути вирішені візуально краще за допомогою використання зображень. Використання передових технологій дозволяє управляти пікселями, які представляють інформацію, видиму і невидиму для людського ока. Підвищуючи ці точки і поєднуючи їх з елементами даних про місцевість, створюються зображення на основі інформації для більш ефективного прийняття рішень.