державне підприємство

"центр еколого-експертної аналітики"

Підготовка та оформлення документів, необхідних для отримання дозволу атмосферне повітря

Отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря

Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» (далі – підприємство)
пропонує провести інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря та підготовку документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів стаціонарними
джерелами для отримання дозволу на викиди (далі – Інвентаризація викидів).

Для якісного виконання вказаних робіт, підприємство має необхідну матеріальну базу, висококваліфікованих співробітників, що пройшли відповідну підготовку. Підприємство включено до Переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності (лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 5 серпня 2014 року № 5/7-12/9501-14).

Проведення Інвентаризації викидів включає в себе:

- систематизацію даних про розміщення джерел викидів забруднюючих речовин на території підприємства;

- визначення якісного складу газоповітряної суміші на виході із джерела викиду, визначення головних параметрів джерел викиду забруднюючих речовин;

- визначення кількості забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу;

- підготовку звіту про результати Інвентаризації;

- підготовку документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів стаціонарними джерелами для отримання дозволу на викиди.