державне підприємство

"центр еколого-експертної аналітики"

Еколого-експертна
оцінка матеріалів ОВНС (у складі ДЕЕ)

Еколого-експертна
оцінка матеріалів ОВНС
(у складі ДЕЕ)

Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» пропонує виконати роботи з підготовки еколого-експертної оцінки матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

ДП «Центр еколого-експертної аналітики» включено до Реєстру організацій-контрагентів Системи державної екологічної експертизи Міністерсва охорони навколишнього природного середовища України з присвоєнням індивідуального реєстрового номеру – 5 (лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 17.11.2010 р. № 1/10).

Для виконання даного виду робіт на підприємстві створено еколого-експертний відділ до складу якого входить штат експертів-екологів, що відповідають вимогам ст. 27 Закону України «Про екологічну експертизу».

Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для тих видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Перелік об’єктів, що відносяться до підвищеної екологічної наведений у ПКМУ №808 від 28.08.2013.

Відповідно до ст. 37. Закону України «Про екологічну експертизу» державна екологічна експертиза проводиться шляхом аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи - групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і організацій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Висновок державної екологічної експертизи видається після розгляду оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) та еколого-експертної оцінки, яка складовою та невід’ємною частиною висновку (ст. 37 ЗУ «Про екологічну експертизу»).