державне підприємство

"центр еколого-експертної аналітики"

Еколого-експертна
оцінка матеріалів ОВНС (у складі ДЕЕ)

Еколого-експертна
оцінка матеріалів ОВНС
(у складі ДЕЕ)

Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» пропонує виконати роботи з підготовки еколого-експертної оцінки матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

ДП «Центр еколого-експертної аналітики» включено до Реєстру організацій-контрагентів Системи державної екологічної експертизи Міністерсва охорони навколишнього природного середовища України з присвоєнням індивідуального реєстрового номеру – 5 (лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 17.11.2010 р. № 1/10).

Для виконання даного виду робіт на підприємстві створено еколого-експертний відділ до складу якого входить штат експертів-екологів.

Екологічна експертиза проводиться шляхом аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи - групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і організацій, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.