державне підприємство

"центр еколого-експертної аналітики"

Інвентаризація відходів

Інвентаризація відходів

Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» пропонує розробити матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення згідно ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

Підприємство у своєму штаті має працівників, які, на виконання ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пройшли професійну атестацію та сертифіковані в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в галузі інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення безпеки життя і здоров’я  людини, захисту навколишнього природного середовища (розробка матеріалів ОВНС).

Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

організаціях повинна здійснюватися інвентаризація відходів. Інвентаризація відходів - комплекс організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення та обстеження місць утворення відходів і об'єктів поводження з ними.Метою проведення Інвентаризації є отримання інформації про утворення та рух відходів, їх ідентифікація, класифікація та відомчої нормативно – технічної документації, визначення небезпечних властивостей впливу на довкілля та здоров’я людини, розробка оптимальних шляхів поводження з ними та вдосконалення системи поводження з відходами на підприємстві. Інвентаризація відходів є досить складним і тривалим процесом. Працівники Державного підприємства «Центр еколого-експертної аналітики» володіють належними знаннями та досвідом в такій роботі, готові допомогти у розробці та оформленні цієї документації.