державне підприємство

"центр еколого-експертної аналітики"

Оцінка Впливу на Довкілля (ОВД)

Оцінка Впливу
на Довкілля (ОВД)

18 грудня 2017 року набрав чинності Закон України „Про оцінку впливу на довкілля” (далі – Закон), втратив чинність Закон України „Про екологічну експертизу” та вступили в дію зміни до ряду законодавчих актів.

Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики», що належить до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України, пропонує послуги з підготовки та оформлення Звіту з ОВД для суб’єктів господарювання всіх форм власності та підпорядкування.

Для якісного виконання вказаних робіт підприємство має необхідну матеріальну базу, висококваліфікованих співробітників та вже набутий практичний досвід з виконання робіт такого напрямку.

Здійснення ОВД з введенням в дію Закону буде обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження видів планованої діяльності, визначених частинами другою і третьою статті 3 Закону.

Під планованою діяльністю розуміється планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природнє середовище.

Міністерство екології і природних ресурсів здійснює Оцінку впливу на довкілля від тих видів планованої діяльності, що визначені Законом, як об'єкти першої категорії (ч. 2 ст. 3 Закону), а підрозділи з питань екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій (далі – територіальний підрозділ ОДА) здійснюють Оцінку впливу на довкілля тих видів планованої діяльності та об’єктів, які віднесені Законом до другої категорії (ч. 3 статті 3 Закону ).

ᅠᅠᅠᅠ

1. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою та третьою статті 3 Закону, без здійснення процедури ОВД та отримання відповідного Висновку, в якому зазнечено екологічні умови, додержання яких в повному обсязі є обов'язковим (та в Рішенні про провадження планованої діяльності, в проектах будівницва, розширення, перепрофілювання, ліквідації тощо).

2. Суб’єкт господарювання інформує територіальний підрозділ ОДА про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом подання Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД (спосіб подання та оприлюднення Повідомлення, його зміст визначені в статті 5 Закону ).

3. Суб’єкт господарювання має право самостійно (з дотриманням вимог частини другої статті 5 Закону) подати Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, безпосередньо до Мінприроди з метою отримання його Висновку з ОВД.

4. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості, які надійшли на адресу територіального підрозділу ОДА, їх копії мають бути надіслані до суб’єкта господарювання.

5. Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку Звіту з ОВД, при чому обов'язково враховує повністю, частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення Повідомлення про плановану діяльність(структура звіту з ОВД див. ч.2 ст.6 Закону ).

6. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність наведеної в Звіті з ОВД інформації, одже в разі звернення до проектної організації за виконанням Звіту з ОВД, несе відповідальність за надання актуальної та дстовірної інформації, подання якої є необхідним для виконання Звіту з ОВД.

7. Суб’єкт господарювання подає Звіт з ОВД та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД на паперових носіях та в електронному вигляді та іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту до :

територіального підрозділу ОДА (для планованої діяльності та об’єктів другої категорії, згідно з переліком у ч.3 ст.3 Закону ) ;

Мінприроди (у випадках, визначених частинами третьою та четвертою статті 5 Закону).

8. Суб’єкт господарювання забезпечує доступ громадськості до Звіту з ОВД в порядку, передбаченому статтею 4 Закону(витрати, пов’язані з проведенням громадського обговорення несе суб’єкт господарювання ).

9. Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, а в разі здійснення процедури оцінки транскордонного впливу - з дня завершення цієї процедури. До Вмсновку з ОВД додається Звіт про громадське обговорення. Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим до виконання.

10. Висновок з ОВД втрачає силу через 5 років у разі, якщо не було прийнято Рішення про провадження планованої діяльності.

11. Звіт з ОВД, Звіт про громадське обговорення та Висновок з ОВД подаються суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування для отримання їх Рішення про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності.