державне підприємство

"центр еколого-експертної аналітики"

Пестициди та агрохімікати

Пестициди та агрохімікати

Правове регулювання поводження із пестицидам и та агрохімікатами

Правові відносини, пов’язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, реалізацією та безпечним для здоров’я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів, урегульовані Законом України «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 р. та виданими відповідно до нього підзаконними нормативно-правовими актами.

Державний контроль — обов’язковий


З метою забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції, забороняється ввезення на митну територію України (крім дослідних партій, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень), виробництво (крім виробництва для експорту та виробництва дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань), торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації. Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, для яких розроблені регламенти застосування, включаючи гігієнічні нормативи і методи контролю за їх дотриманням. Перереєстрації підлягають раніше зареєстровані препарати з постійною реєстрацією. Не підлягають перереєстрації препарати з експериментальною реєстрацією. Препарати з новою діючою речовиною проходять державні випробування протягом двох повних вегетаційних періодів. В тому разі, коли препарат містить діючу речовину, яка входить до складу вже зареєстрованого препарату того ж призначення і для тієї ж групи культур, термін державних випробувань зменшується до одного повного вегетаційного періоду; Препарати, які використовуються для закритого ґрунту, боротьби з мишовидними гризунами і побутовими комахами, фумігації складських приміщень і запасів зерна, випробовуються терміном до одного року. Однією з обов’язкових умов державної реєстрації препаратів є наявність документації щодо їх безпечного застосування, включаючи позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, методик визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у повітрі, ґрунті, сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, воді.Ми пропонуємо:


• формування комплекту документів та подання заявки до Мінприроди на включення препарату до плану державних випробувань;

• послуги з підготовки документації щодо отримання Дозволу на ввіз на територію України зразків незареєстрованих препаратів для проведення державних випробувань;

• вибір найоптимальніших умов співпраці та заключення договорів із науково-дослідними установами, яким дозволено проведення державних випробувань, для проведення біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки препаратів, контроль їх роботи, отримання звітів про результати досліджень;

• формування та подання до Мінприроди Клопотання про експертизу документації з метою визначення можливості державної реєстрації препарату в Україні та Заявки про державну реєстрацію препарату;

• комплекс підготовчих заходів, необхідних для отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи препарату;


Якщо експертиза та рекомендації науково-експертної ради Мінприроди мають позитивний результат, приймається рішення про державну реєстрацію препарату та він вноситься до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, а заявникові видається Посвідчення про державну реєстрацію препарату.

Вартість державної реєстрації визначається Наказом Мінприроди від 20.11.2008 № 595