державне підприємство

"центр еколого-експертної аналітики"

Розробка та затвердження проектів встановлення (скорочення) санітарно-захисної зони (СЗЗ)

Розробка та затвердження
проектів встановлення
(скорочення) санітарно-
захисної зони (СЗЗ)

Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» пропонує послуги з розробки проекту встановлення (скорочення) санітарно-захисної зони (СЗЗ).

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) - це територія, яка відділяє підприємства, їх окремі споруди з технологічними процесами, які є джерелами впливу на довкілля, від житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зон відпочинку, курорту, і яка повинна забезпечити зменшення впливу всіх несприятливих виробничих факторів (хімічних, фізичних, біологічних) до рівнів нижче нормативних (регламентуються гранично допустимою концентрацією, орієнтовно допустимими рівнями впливу, допустимими рівнями і т. д.).

Санітарні правила встановлюють гігієнічні вимоги до розміру санітарно-захисних зон залежно від санітарної класифікації підприємств, вимог до їхньої організації та благоустрою, підстав до перегляду цих розмірів.

Проект організації санітарно-захисної зони включає в себе обґрунтування пропонованої межі санітарно-захисної зони, заходи з охорони атмосферного повітря, пропозиції щодо озеленення та впорядкування території об’єкта та санітарно-захисної зони, а також формування пропозицій щодо забезпечення зменшення негативного впливу (до встановлених нормативів) господарського чи промислового об’єкта на близько розташовану житлову забудову.