державне підприємство

"центр еколого-експертної аналітики"

Розробка
технологічного
регламенту

Розробка
технологічного
регламенту

Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» пропонує послуги з розробки технологічного регламенту.

Технологічний регламент - це основний технічний документ, що визначає режим і порядок проведення операцій технологічного процесу.

Всі технологічні регламенти складаються за правилами і формами, передбаченими вимогами чинного законодавства. Технологічні регламенти затверджують керівники підприємства або органу управління. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити точне дотримання затвердженого технологічного регламенту з максимальним використанням сучасних засобів технічного контролю і автоматичного регулювання процесу.Кожен технологічний регламент складається з наступних розділів:

- загальна характеристика виробництва;
- характеристика продукції, що виготовляється;
- характеристика вихідної сировини, матеріалів і напівфабрикатів;
- визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
- опис технологічного процесу;
- норми технологічного режиму;
- вможливі неполадки, їх причини та способи усунення;
- щорічні норми витрат сировини та енергоресурсів;
- контроль виробництва;
- основні правила безпеки ведення процесу;
- відходи виробництва, стічні води і викиди в атмосферу;
- перелік обов'язкових інструкцій;
- матеріальний баланс;
- технологічна схема виробництва;
- специфікація основного технологічного устаткування.Основні аспекти забезпечення безпеки технологічного процесу закладені в ряді розділів регламенту.Порушення параметрів технологічного режиму - одна з основних причин аварійних ситуацій на виробництві.

Перелік показників, що описуються в розділах технологічного регламенту, містить в собі всі основні вимоги безпеки, що пред'являються до технологічного процесу.